SMC™-50

SMC50-familyNové softstartéry SMC-50 představují nejvýkonnější řadu softstartérů firmy Allen-Bradley®. Jsou určeny pro aplikace, kde je vyžadováno přesné řízení rozběhu a doběhu asynchronních motorů, efektivní řízení krouticího momentu a rozšířená diagnostika. Softstartér již ve standardním provedení umožňuje 9 režimů pro rozběh motoru, včetně řízení momentu, které umožňuje šetrnější rozběh než standardní napěťová rampa (soft start). Softstartér lze zapojit klasicky třemi vodiči (Line) nebo 6-ti vodičí, tzv. „uvnitř trojúhelníka“ (Delta). Dimenzování softstartérů lze dle konkrétní aplikace jako Normal Duty (čerpadla, kompresory, apod.) nebo jako Heavy Duty (odstředivé ventilátory, drtiče, mixéry, apod.). Standardní vlastnosti softstartérů lze také dále rozšířit díky opčním kartám, které zvyšují funkční vlastnosti softstartérů (PTC, rozšiřující I/O, komunikace, nastavovací modul, apod.). Nově softstartér disponuje rozšířeným monitorováním napájecí sítě, podrobnějším měřením provozních veličin a rozsáhlou diagnostikou softstartéru, včetně paměti 100 posledních alarmů s reálným časem.

Klíčové vlastnosti

 • Mikroprocesorem řízený tyristorový softstartér (SCR)
 • Napěťový rozsah: 200…690V AC
 • Proudové rozsahy: Frame B: 90…180 A; Frame C: 210...320 A; Frame D: 361...520 A
 • 9 rozběhových režimů nyní v základním provedení
 • 3 porty pro rozšiřující opční moduly
 • Nadproudová ochrana motoru
 • Měření napětí a proudu v každé fázi
 • Diagnostika a měření
 • Komunikace DPI
 • Režim pro úsporu energie
 • Záznam posledních 100 událostí s časovou značkou
 • Možnost řízení externího bypassu
 • Lakované desky plošných spojů
 • Vyjímatelné svorkovnice interních i opčních vstupů/výstupů pro snadné zapojení
 • Hodiny reálného času pro záznam časové značky pro Alarm/Fault

Režimy řízení

Rozběhové řízení odstředivých čerpadel - Pump Controlžimy

SMC-50 nabízí následující standardní rozběhové režimy:

 • Soft Start
 • Řízení odstředivých čerpadel - Pump Control
  • Tento režim omezuje rázy v potrubí během rozběhu a brždění odstředivých čerpadel díky pozvolnému zrychlování a zpomalování motoru (po S-křivce). Mikroprocesor analyzuje charakteristiky motoru a generuje příkazy, které řídí motor a omezují možnost vzniku rázů v systému.
 • Lineární rozběh a doběh motoru
  • Tento režim rozběhu umožňuje udržovat lineární rozběhovou a doběhovou rampu ve stanoveném čase. To je možné díky patentovanému algoritmu určování aktuálních otáček. Poznámka: Není zapotřebí externí snímač otáček.
 • Dvojí rozběhová rampa - Dual Ramp Start
 • Torque Control Start
  • Řízení momentu umožňuje plynulejší rozběh a doběh motoru, než u režimu soft start (napěťová rampa). Výsledkem bývá menší mechanické namáhání zátěže a přesné řízení doby rozběhu a doběhu.
 • Start s okamžitým plným napětím - Full Voltage Start
 • Proudové omezení
 • Režim nízkých otáček - Preset Slow Speed
 • Režim pro oteplení vinutí - Integral Motor Winding Heater (starting feature)

Doběhové režimy

SMC-50 nabízí následující standardní doběhové režimy:

 • Volný doběh setrvačností zátěže
 • Soft Stop
 • Lineární doběh
 • Řízený doběh pro čerpadla - Pump Stop

Brzdící režimy

SMC-50 nabízí následující standardní brzdící režimy:

 • SMB(Smart Motor Braking)
  • Tento režim je určen pro aplikace vyžadující zkrácení doby zastavení. SMC využívá mikroprocesorový systém, který pouští brzdný proud do standardního asynchronního motoru bez dalšího přídavného vybavení. Brzdný proud je nastavitelný od 0 do 400% jmenovitého proudu motoru. Mimo jiné, k vypnutí brzdného proudu do motoru dojde při nulové rychlosti rotoru.
 • Slow Speed with Braking (nízké otáčky s brzděním)
 • Accu-Stop™
  • Tento režim kombinuje výhody režimů Preset Slow Speed a SMB Smart Motor Braking. Režim přibrzdí motor z plné rychlosti na přednastavenou a pak zabrzdí do úplného zastavení.
 • Řízení externí brzdy - External Braking Control

Provozní režimy

SMC-50 nabízí následující provozní režimy:

 • Normální režim: SCR Control — Normal Run Operation
 • Režim pro úsporu energie: SCR Control — Energy Saver Run Operation
 • Režim s externím bypassem: External Bypass — Optional Run Operation
 • Nouzový režim: Emergency Run

Normální režim: SCR Control — Normal Run Operation

V tomto režimu jsou výkonové moduly (tyristory SCR) využity jak pro řízení rozběhu, doběhu (mimo samovolný doběh), tak i vlastního chodu. Výsledkem speciálních algoritmů je dosaženo velice přesné řízení napětí, proudu a výsledného momentu.

Režim pro úsporu energie: SCR Control — Energy Saver Run Operation

Tento režim se obvykle využívá v aplikacích, kde je po delší dobu běžící motor lehce zatížen nebo běží naprázdno. SMC-50 nepřetržitě monitoruje pomocí vnitřních zpětnovazebních obvodů zatížení motoru a v případě potřeby sníží napětí dodávané do motoru. Díky diagnostice máme možnost sledovat procentuální úsporu energie.

Režim s externím bypassem: External Bypass – Optional Run Operation

V tomto režimu je použit externí stykač pro přemostění softstartéru po skončení rozběhu. Polovodiče jsou využity pouze pro řízení rozběhu, popř. doběhu (záleží na nastavení). Řízení stykače je provedeno pomocí reléového výstupu softstartéru. Nadproudová ochrana motoru při přemostění může být zajištěna pomocí volitelné karty 150-SM2 a převodníku řady 825-MCMxx.

Nouzový režim: Emergency Run

V případě sepnutí vstupu, který je nakonfigurován na nouzový režim, dojde k deaktivaci systémových chyb. Tím se zamezí odstávkám technologie v případě chyby. 

Motorová ochrana, chyby a alarmysmc-50 2

 • motorová nadproudová ochrana, nastavitelná třída ochrany 5-30
 • detekce zablokování motoru při běhu a rozběhu
 • uživatelsky konfigurovatelné chyby a alarmy (nově i informace o kvalitě napájecího napětí)
 • uživatelsky konfigurovatelné chyby a alarmy motoru určené pro informaci o plánovaných údržbách
 • paměť chyb a alarmů (až 100 událostí s detailními informacemi o času, datu, změně parametrů, režimu chodu, apod.)
 • manuální resetování chyb na panelu softstartérů, tlačítko PUSH-TO-RESET/HOLD-TO-TEST

Měření

 • Proudy každé fáze + průměr
 • Napětí je měřené v chodu i v zastaveném stavu
 • Frekvence sítě
 • Činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, aktuální spotřeba energie, atd.
 • Účiník
 • Hodnota proudu při posledních pěti startech
 • Harmonické zkreslení
 • Úspora energie u režimu Energy Savings 
 • Moment motoru
 • Otáčky motoru při režimu lineárního řízení rozběhu a doběhu
 • Provozní časy
 • Čas posledního cyklu (od signálu start po signál stop)
 • Skutečný rozběhový čas – SMC-50 uchovává 5 posledních rozběhových časů (od signálu start po dosažení jmenovitých otáček)
 • Počet celkových startů softstartérů

Komunikace DPI

smc-50 3SMC-50 nabízí až 4 porty pro možnost připojení obslužných přístrojů 20-HIM nebo komunikačních karet 20-COMM-X. Samozřejmostí je plná podpora softwarů DriveExplorer nebo DriveTools. Všechny 4 porty mohou být současně obsazené.

Typ protokoluKatalogové číslo
DeviceNet 20-COMM-D
ControlNet 20-COMM-C
Profibus 20-COMM-P
RS-485 20-COMM-S
Interbus 20-COMM-I
EtherNet/IP 20-COMM-E
RS485 HVAC 20-COMM-H
ControlNet (Fiber) 20-COMM-Q
CANopen 20-COMM-K

Nastavení parametrů a konfigurace

Máme na výběr několik možností pro konfiguraci:

Základní modul pro nastavení parametrů pomocí DIP přepínačů (150-SM6)

smc-50 4Tento modul je určen pro nastavení klíčových parametrů (režimy pro start, stop, rozběhové a doběhové časy, FLA, apod.). Na panelu jsou také LED diody pro signalizaci chyby a alarmu.smc-50 5

Modul může být po nastavení vyjmut a použit pro konfiguraci dalších softstartérů.

Obslužný přístroj LCD HIM (20-HIM-A6)

Obslužný přístroj nabízí možnost komfortního nastavení softstartérů, přístup ke všem parametrům a přehlednou diagnostiku. Lze objednat ve verzi pro montáž do softstartérů nebo na dveře rozvaděče a to i v krytí IP66.

Software

Možnost konfigurace softstartérů, záloha nastavení a rozšířená diagnostika. Pro připojení s PC slouží USB převodník 1203-USB.

smc-50 6Standardní a rozšířené vstupy / výstupy

SMC-50 je standardně vybaven dvěma vstupy 24V DC. Funkci vstupů lze volně konfigurovat a stav jednotlivých vstupů lze vyčítat přes komunikaci.

SMC-50 je standardně vybaven dvěma reléovými výstupy. Funkci výstupů lze volně konfigurovat včetně on/off časovače. Samozřejmostí je i možnost ovládat výstup přes komunikaci.

Rozšířené vstupy / výstupy

Díky modulu 150-SM4 Digital I/O lze základní vybavení rozšířit o 4 vstupy 120/240V AC a 3 reléové výstupy. Tyto vstupy/výstupy mají stejné možnosti jako ty základní.
smc-50 7 

Výběr produktu

Standardní zapojení (Line connected motors), pracovní cyklus Normal Duty

Vstupní napětí
[V AC]

Proud motoru[A]

Výkon motoru [kW]

Výkon motoru [HP]

Ovládací napětí

Katalogové číslo

400/415 (kW)   460 (Hp)

30…90

18.5…45

25…60

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB1NBD

24V DC

150-SB1NBR

37…110

22…55

30…75

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB2NBD

24V DC

150-SB2NBR

47…140

30…75

40…100

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB3NBD

24V DC

150-SB3NBR

60…180

37…90

50…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB4NBD

24V DC

150-SB4NBR

70…210

45…110

60…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC1NBD

24V DC

150-SC1NBR

87…260

55…132

75…200

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC2NBD

24V DC

150-SC2NBR

107…320

75…160

100…250

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC3NBD

24V DC

150-SC3NBR

120…361

75…200

100…300

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD1NBD

24V DC

150-SD1NBR

140…420

90…200

125…350

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD2NBD

24V DC

150-SD2NBR

174…520

110…250

150…450

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD3NBD

24V DC

150-SD3NBR

  


Vstupní napětí
[V AC]

Proud motoru[A]

Výkon motoru [kW]

Výkon motoru [HP]

Ovládací napětí

Katalogové číslo

500 (kW)
575 (Hp)

30…90

22…55

30…75

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB1NUD

24V DC

150-SB1NUR

37…110

30…75

40…100

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB2NUD

24V DC

150-SB2NUR

47…140

37…90

50…125

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB3NUD

24V DC

150-SB3NUR

60…180

45…110

60…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB4NUD

24V DC

150-SB4NUR

70…210

55…132

75…200

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC1NUD

24V DC

150-SC1NUR

87…260

75…160

100…250

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC2NUD

24V DC

150-SC2NUR

107…320

75…200

125…300

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC3NUD

24V DC

150-SC3NUR

120…361

90…250

125…350

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD1NUD

24V DC

150-SD1NUR

140…420

110…250

150…450

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD2NUD

24V DC

150-SD2NUR

174…520

132…355

200…500

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD3NUD

24V DC

150-SD3NUR

  


Vstupní napětí
[V AC]

Proud motoru [A]

Výkon motoru [kW]

Výkon motoru [HP]

Ovládací napětí

Katalogové číslo

690/Y (kW) 600 (Hp)

30…90

30…75

30…75

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB1NUD

24V DC

150-SB1NUR

37…110

37…90

40…100

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB2NUD

24V DC

150-SB2NUR

47…140

45…132

50…125

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB3NUD

24V DC

150-SB3NUR

60…180

75…160

60…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB4NUD

24V DC

150-SB4NUR

70…210

75…200

75…200

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC1NUD

24V DC

150-SC1NUR

87…260

90…250

100…250

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC2NUD

24V DC

150-SC2NUR

107…320

110…315

125…300

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC3NUD

24V DC

150-SC3NUR

120…361

132…355

125…350

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD1NUD

24V DC

150-SD1NUR

140…420

160…400

150…450

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD2NUD

24V DC

150-SD2NUR

174…520

200…500

200…500

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD3NUD

24V DC

150-SD3NUR

  

Zapojení uvnitř trojúhelníka (Delta connected motors), pracovní cyklus Normal Duty

Vstupní napětí         [V AC]

Proud motoru [A]

Výkon motoru [kW]

Výkon motoru [HP]

Ovládací napětí

Katalogové číslo

400/415 (kW)
460 (Hp)

52…155

30…75

40…100

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB1NBD

24V DC

150-SB1NBR

65…190

37…90

50…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB2NBD

24V DC

150-SB2NBR

82…242

55…132

75…200

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB3NBD

24V DC

150-SB3NBR

104…311

75…160

100…250

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB4NBD

24V DC

150-SB4NBR

122…363

75…200

100…300

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC1NBD

24V DC

150-SC1NBR

151…450

90…250

125…350

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC2NBD

24V DC

150-SC2NBR

186…554

110…315

200…450

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC3NBD

24V DC

150-SC3NBR

210…625

132…355

200…500

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD1NBD

24V DC

150-SD1NBR

243…727

160…400

250…600

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD2NBD

24V DC

150-SD2NBR

302…900

200…500

250…700

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD3NBD

24V DC

150-SD3NBR

  


Vstupní napětí
[V AC]

Proud motoru [A]

Výkon motoru [kW]

Výkon motoru [HP]

Ovládací napětí

Katalogové číslo

500 (kW)
575 (Hp)

52…155

37…90

50…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB1NUD

24V DC

150-SB1NUR

65…190

55…132

75…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB2NUD

24V DC

150-SB2NUR

82…242

75…160

100…250

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB3NUD

24V DC

150-SB3NUR

104…311

90…200

125…300

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB4NUD

24V DC

150-SB4NUR

122…363

90…250

125…350

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC1NUD

24V DC

150-SC1NUR

151…450

110…315

200…450

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC2NUD

24V DC

150-SC2NUR

186…554

132…400

200…500

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC3NUD

24V DC

150-SC3NUR

210…625

160…450

250…600

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD1NUD

24V DC

150-SD1NUR

243…727

200…500

300…700

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD2NUD

24V DC

150-SD2NUR

302…900

250…630

350…900

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD3NUD

24V DC

150-SD3NUR

 

Příslušenství

 

Popis

Kompatibilní porty

Maximální počet karet / softstartér

Kat. č.

smc-50 7

PTC, zemní spojení, & proudová zpětná vazba

7 & 8

1

150-SM2

smc-50 15

Analogové I/O: 2 analogové vstupy (napětí nebo proud) a 2 analogové výstupy (napětí nebo proud)

7, 8, 9

3

150-SM3

smc-50 10

Digitální I/O: 4 AC vstupy a 3 reléové výstupy

7, 8, 9

3

150-SM4

smc-50 11

Základní modul pro konfiguraci — otočné a DIP přepínače

7, 8, 9

1

150-SM6

 

 

Popis

Proud

Kat. č.

smc-50 12

3-fázové měření proudu + 3m kabel

20…180 A

 

825-MCM180

181…520 A

⋆ ‡

825-MCM20

Kabel (náhradní) Bul. 825-P to Bul. 825-MCM Connection

825-MCA

 

⋆Převodník s modulem 150-SM2 poskytuje proudovou zpětnou vazbu při provozu s externím bypassem.
‡ Vyžaduje zákazníkem dodané proudové transformátory se sekundárem 5A

 

PopisPřevodní poměrKat. č.
smc-50 13 Proudový transformátor 100:1 825-CBCT *

*  Spolu s modulem 150-SM2 poskytuje informaci o zemním spojení

Poznámka: Tato funkce je určena pouze jako monitorovací a není určena pro odpojovací obvod a ochranu osob.

Ochranné moduly*‡

 smc-50 14 Proudový rozsahPopisKat. č.
90A...180A Ochranný modul, 480V 150-F84L
Ochranný modul, 600V 150-F86L

* Stejné moduly je možné montovat jak na vstup, tak i na výstup softstartérů. Použití ochranných modulů je velmi doporučené. V aplikacích, kde jsou vyžadovány oba ochranné moduly, je nutné objednat 2 kusy.
‡ Ochranné moduly nesmí být montovány na výstup softstartérů v aplikacích, kdy je zapojení motoru „uvnitř trojúhelníka“ nebo s režimy pump, braking nebo lineární řízení rozběhu/doběhu.

Kryt svorek

PopisKat. č.
Kryt svorek, 90…180 A 150-STCB

Přehledový katalog ke stažení zde: 13.5 MB


Vstupní napětí
[V AC]

Proud motoru[A]

Výkon motoru [kW]

Výkon motoru [HP]

Ovládací napětí

Katalogové číslo

400/415 (kW)   460 (Hp)

30…90

18.5…45

25…60

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB1NBD

24V DC

150-SB1NBR

37…110

22…55

30…75

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB2NBD

24V DC

150-SB2NBR

47…140

30…75

40…100

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB3NBD

24V DC

150-SB3NBR

60…180

37…90

50…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SB4NBD

24V DC

150-SB4NBR

70…210

45…110

60…150

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC1NBD

24V DC

150-SC1NBR

87…260

55…132

75…200

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC2NBD

24V DC

150-SC2NBR

107…320

75…160

100…250

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SC3NBD

24V DC

150-SC3NBR

120…361

75…200

100…300

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD1NBD

24V DC

150-SD1NBR

140…420

90…200

125…350

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD2NBD

24V DC

150-SD2NBR

174…520

110…250

150…450

100…240V AC; 50/60 Hz

150-SD3NBD

24V DC

150-SD3NBR

  

 

O SPOLEČNOSTI CONTROLTECH

KONTAKT

ControlTech s. r. o. 800-volejte
Třídvorská 1574
eco firma small line280 02 Kolín
tel: +420 321 742 011
fax:+420 321 742 022
info@controltech.cz
Datová schránka: zs9wksx
Kód registrace u UOOU: 00054380

Google+